Metro Traffic FM Program Schedule

ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट दैनिक रुपमा प्रशारण हुने कार्यक्रमहरु

 

 क्र.सं             कार्यक्रमको नाम                                                                समय                 कैफियत
 १ भजन  बिहान ५:००-५:३० बजे हरेक दिन
बिहानी खबर बिहान ६:३० - ६:५५ बजे   हरेक  दिन
प्रहरी समाचार बिहान ७:०० बजे,बिहान ११:०० बजे , अपरान्ह ४:०० बजे , बेलुकी ८:०० बजे हरेक दिन
 ४ ट्राफिक अपडेट बिहान ७:३० देखि बलुकी ७:३० बजे सम्म प्रत्येक आधा घण्टामा हरेक दिन
खबर १०० नम्बरका बिहान ९:०० बजे र साँझ ६:०० बजे हरेक दिन
पिक आवर बिहान ९:५५ - १०:५५ बजे , अपरान्ह ४:१५ - साँझ ५:५५ बजे,शुक्रबार दिउँसो २:१५ - २:५५   शनिवार तथा सार्वजनिक बिदाका दिन प्रशारण नहुने
सुगम साथ बिहान   ११:१५ - ११:५५ बजे   शुक्रबार तथा शनिवार प्रशारण नहुने
मिक्स माक्स मध्यान्ह १२:१५ - १२:५५ बजे आईतवार,।बिहिवार र शनिवार प्रशारण नहुने
लोक सुसेली दिउँसो १:१५ - १:५५ बजे शनिवार प्रशारण नहुने
१०  दिवा खबर दिउँसो २:०० - २;३० बजे शुक्रबार, शनिवार तथा सार्वजनिक बिदाका दिन प्रशारण नहुने

 

 

ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट साप्ताहिक रुपमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरु:– 

क्र.स. कार्यक्रमको नाम वार समय कैफियत
तपाईको प्रश्न हाम्रो उत्तर आईतबार  १२:१५१२:५५ बजे मध्यान्ह
मेट्रो डायरी (पुनः प्रसारण) ,, ०७:३५७:५५  बजे बिहान
ट्राफिक सेरोफेरो (पुनः प्रसारण) ,, ०७:३५०७:५५ बजे बेलुकी
जागरण सोमबार ०८:३० ०८:५५ बजे बिहान
प्रहरी अनुरोध सोमवार ०७:४५०८:०० बजे बेलुकी
सडक सरोकार मंगलबार

०८:१५०८:५५  बजे

बिहान
चालक संग अन्तरंग

बुधबार

०७:३५०७:५५ बजे बेलुकी
नागरीक संग नेपाल प्रहरी बिहीबार १२:०५१२:५५ बजे मध्यान्ह
प्रहरी अनुरोध बिहिबार ०७:४५०८:०० बजे बेलुकी
१० चालकसंग अन्तरंग बिहिबार ०८:३५०८:५५ बजे (पुन : प्रशारण ) बिहान
११ ट्राफिक क्विज शुक्रबार ०४:१५०४:५५ बजे दिउँसो
१२ सुरक्षा डायरी शुक्रबार ०७:३५ ०७:५५ बजे दिउँसो
१३ ट्राफिक सेरोफेरो शनिबार ०७:३५ – ०७:५५ बजे बिहान
१४ सेलिब्रेटी शनिबार ०८:१५ ०८:५५ बजे बिहान
१५ गित रोजाईको सन्देश तपाईंको शनिबार ११:१५ - १२:५५ बजे 

मध्यान्ह

१६ सिर्जनाका थुंगाहरू शनिबार ०७:१५ - ०७:५५ बजे  बेलुकी
१७ जनचेतनामूलक रेडियो नाटक शनिबार १२:०५ - १२:३० बजे   
१८ जनचेतनामूलक रेडियो नाटक (पुनः प्रसारण) आईतबार ०८:०८:२५ बेलुकी

पाक्षीक रुपमा प्रसारण हुने कार्यक्रम:–

क्र.स. कार्यक्रमको नाम वार( पाक्षिक ) समय कैफियत
सडक सुरक्षा शुक्रबार ०८:०५-८:५५ बजे बिहान
मेलम्ची प्रवाह शुक्रबार ०८:३०-०९:०० बजे  बिहान