ट्राफिक सुचना प्रवाह सम्वन्धि

ट्राफिक Update प्रशारण गर्ने FM Station  हरु -

स्टेशनको नाम                 MHZ           प्रसारण समय

मेट्रो ट्राफिक एफ.एम          ९५.६ मेगाहर्ज           बिहान ६:५५ बजे देखी बेलुकी ७ :५५ सम्म हरेक

                                                                   आधा घण्टामा "Traffic Update"