ट्राफिक सुचना प्रवाह सम्बन्धि

ट्राफिक Update प्रशारण गर्ने FM Station  हरु -

     स्टेशनको नाम                  MHZ                                   प्रसारण समय

मेट्रो ट्राफिक एफ.एम       ९५.५ मेगाहर्ज          बिहान ६:५५ बजे देखी बेलुकी ७ :५५ सम्म हरेक

                                                                        आधा घण्टामा "Traffic Update"