General Notices

ट्राफिक जनचेतना

काठमाण्डौं भित्र बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनिकरण गर्न तथा ट्राफिक जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस महानगरीय ट्राफिक महाशाखाबाट बिगत लामो समय देखि ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको सर्बबिदितै छ । तपाई पनि आफ्नो बिद्यालय, कलेज, बिभिन्न संघ संस्था तथा कार्यालयहरुमा ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न चाहानु हुन्छ भने यस महानगरीय ट्राफिक महाशाखा को प्रशासन शाखामा लिखित रुपमा तथा निम्न सम्पर्क नम्बरहरुमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

ह्टलाईन नम्बर १०३

टेलिफोन नम्बर ०१-४२१९६४१

फयाक्स नम्बर ०१-४२२७३२१