TRAFFIC NEWS

CCTV control Room पुन: संचालन

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई आधुनिक, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्धेश्यले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्धारा मिति २०७०।०६।१५ गतेबाट संचालन भई रहेको CCTV Control Room सडक मर्मतको कारण २०७२।०४।०२ गतेबाट अबरुद्ध भएकोमा हाल २०७२।११।१९ गतेबाट पुन संचालन गरिएको जानकारी गराईन्छ ।