कारवाही विवरण

                                                                 जानकारीको लागि अनुरोध 

क)

- मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकहरुले कारवाही परेको भोलीपल्ट आफ्नो परिचय खुल्ने परिचय पत्र साथमा लिई ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा उपस्थित भई बिहान ९ बजेदेखी संचालन हुने मापसे सचेतना कक्षामा समावेश हुनुपर्ने छ ।

 - उक्त कक्षा लिइसकेपछि कक्षा लिने प्रशिक्षकको २४ घण्टे पुरर्जिमा हस्ताक्षर गर्राई नजिकको ग्लोबल आई र्एमई बैंकमा कसुर बापतको जरिवाना रु १०००।- -एक हजार) बुझाई भरपाई लिनुपर्ने छ ।

 - त्यस मध्य एक प्रति भौचर सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा बुझाई आफ्नो सवारी साधनको कागजपत्रहरु -सवारी दर्ता किताब, सवारी चालक अनुमति पत्र) र सवारी साधन बुझिलिनुपर्ने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

 

ख)

 -  मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेहरुको अभिलेख राखिनेछ ।

 -  पटक पटक गल्ती दोहराउने चालकहरुको चालक अनुमती पत्रमा अभिलेख राख्ने क्रममा प्वाल पारिनेछ ।

 -  कुनै पनि व्यक्तिले पाँच पटक सम्म यस्ता कसुर गरेमा पाचौँ पटकमा निजको सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बन तर्फकारवाही गरिनेछ ।

 -  त्यस्तै अन्य गम्भीर प्रकृतिका सवारी नियम उल्लंघन गर्नेहरुको पनि अभिलेख राखिनेछ र पाँच पटक एउटै गल्ती दोहर्‍याएमा निलम्बन तर्फकारवाही हुनेछ ।