ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोल : १०३
नेपा
EN

ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक रुपमा प्रशारण हुने कार्यक्रमहरू

सिन

प्रसारण हुने समय

कार्यक्रमको नाम

जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारी

कैफियत

०५:०० -५:३० बजे

राष्ट्रिय गान / भजनहरु

 रेडियो प्राविधिक

हरेक दिन

०५:३०-०६:३० बजे

राष्ट्रिय गीत

रेडियो प्राविधिक

हरेक दिन

०६:३०-०७:००  बजे

बिहानी खबर

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

०७:००-०७:१५

प्रहरी समाचार

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

०७:०१५-०७:३०

प्रहरी तथा जनचेतना  गीत

रेडियो प्राविधिक

हरेक दिन

०७:३०-०७:३५

ट्राफिक अपडेट

पहिलो सिफ्ट

हरक दिन

०७:३५-८:००

प्रहरी तथा जनचेतना मुलक गीत

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

शनिबार वाहेक

०८:००-०८:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

०८:०५-०८:३० बजे

पुराना नेपाली फिल्मका गीत

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

कार्यक्रम नभएको दिन

१०

०८:३०-०८:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

११

०८:३५-०९:०० बजे

पुराना नेपाली फिल्मका गीत

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

कार्यक्रम नभएको दिन

१२

    ०९:००-०९:०५ बजे

खबर १००नं.का

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

१३

०९:१०-११:०० बजे

पिक आवर

पहिलो सिफ्ट

शनिबार र सार्वजनिक विदा वाहेक

१४

११:००-११:१५ बजे

प्रहरी समाचार

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

१५

११:१५-११:३० बजे

सुगम साथ

पहिलो सिफ्ट

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

१६

११:३०-११:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

१७

११:३५-१२:०० बजे

सुगम साथ

 पहिलो सिफ्ट

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

१८

१२:००-१२:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

बिहानको सिफ्ट

हरेक दिन

१९

१२:०५-१२:३० बजे

मिक्समाक्स

पहिलो सिफ्ट

आइतबार, बिहिबार  र शनिबार वाहेक

२०

१२:३०-१२:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

२१

१२:३५-१३:०० बजे

मिक्स माक्स

पहिलो सिफ्ट

आइतबार, बिहिबार  र शनिबार वाहेक

२२

१३:००-१३:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

२३

१३:१०-१३:३० बजे

लोक सुसेली

दोस्रो सिफ्ट

शनिबार वाहेक

हरेक दिन

 

२४

१३:३०-१३:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

२५

१३:३५-१४:०० बजे

लोक सुसेली

दोस्रो सिफ्ट

२६

१४:०१-१४:३० बजे

दिवा खबर

दोस्रो सिफ्ट

शुक्रबार शनिबार र सार्वजनिक विदाको दिन बवाहेक

२७

१४:३०-१५:०० बजे

हिन्दी चलचित्रका गीतहरु

रेडियो प्राविधिक

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

२८

१५:००-१५:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

२९

१५:०५-१५:३० बजे

नेपाली पप गीत

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

३०

१५:३०-१५:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

शुक्रबार वाहेक

३१

१५:३५-१६:०० बजे

हिन्दी गीत

 रेडियो प्राविधिक

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

३२

१६:००-१६:१५ बजे

प्रहरी समाचार

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

३३

१६:१५-१८:०० बजे

पिक आवर

दोस्रो सिफ्ट

शुक्रबार शनिबार र सार्वजनिक विदाको दिन वाहेक

३४

१८:००-१८:०५ बजे

खबर १००नं.का

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

३५

१८:१०-१८:३०

ट्राफिक गीत

रेडियो प्राविधिक

हरेक दिन

३६

१८:३०-१८:३५

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

३७

१८:३५-१९:००

ट्राफिक गीत

रेडियो प्राविधिक

हरेक दिन

३८

१९:००-१९:०५

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

३९

१९:०५-१९:३० बजे

लोक गीत

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

कार्यक्रम नभएको दिन

४०

१९:३०-१९:३५

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

४१

१९:३५-२०:०० बजे

लोक गीत

रेडियो प्राविधिक

कार्यक्रम नभएको दिन

४२

२०:००-२०:१५

प्रहरी समाचार

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

४३

२०:१५-२१:००

आधुनिक गीतहरु

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

आइतबार वाहेक

४४

२१:००-२१:५५

पुराना हिन्दी गीतहरु

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

हरेक दिन

४५

२२:००

रेडियो क्लोजिङ

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

हरेक दिन

 

ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट साप्ताहिक रुपमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरु:–

आईतवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

ट्राफिक संवाद

१२:१०१३:००

ट्राफिक सेरोफेरो

 

१९:३५ १९:५५

रेडियो नाटक

२०:०० बजेको प्रहरी समाचार पछी

पुन : प्रसारण

सोमवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

हातेमालो

०८:०००८:३०

जागरण

०८:३००९:००

प्रहरी कार्यक्रम

१९:४५२०:००

 

मंगलवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

सडक सरोकार

०८:०५०८:३०

बुधवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

स्वस्थ जीवन

०८:०५- ०९:००

भलाकुसारी

१९:००-२०:००

बिहिवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

सिर्जना मञ्च

०८:०००९:००

सुरक्षा डायरी

१२:१०१३:००

प्रहरी कार्यक्रम

१९:४५२०:००

शुक्रवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

स्वस्थ जीवन

१९:१०—२०:००

ट्राफिक क्विज

१६:१०१७:००

शनिवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

ट्राफिक सेरोफेरो

०७:३५२०:००

 

गीत रोजाईको सन्देश तपाईको

११:१०१२:००

रेडियो नाटक

१२:१० – १३:००

सिर्जना मञ्च

१९:१०२०:००

भलाकुसारी

०८:००-०९:००

पाक्षिक कार्यक्रम

क्र.स.

कार्यक्रमको नाम

समय

सडक सुरक्षा

०८:००- ०८:३०

ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट मासिक रुपमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरु:–

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

मेलम्ची प्रवाह

०८:०५०८:३०