ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोल : १०३
नेपा
EN
ट्राफिक एफ.एफ.९५.५

 

ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट दैनिक रुपमा प्रशारण हुने कार्यक्रमहरु:-

 क्र.सं             कार्यक्रमको नाम                                                                समय                 कैफियत
 १ भजनहरु बिहान ५:००-५:३० बजे हरेक दिन
राष्ट्रिय गित बिहान ५:३०-६:३० बजे हरेक दिन
बिहानी खबर बिहान ६:३० - ६:५५ बजे हरेक  दिन
प्रहरी समाचार बिहान ७:०० बजे,बिहान ११:०० बजे , अपरान्ह ४:०० बजे र बेलुकी ८:०० बजे हरेक दिन
ट्राफिक अपडेट बिहान ७:३० देखि बलुकी ८:०० बजे सम्म प्रत्येक आधा घण्टामा हरेक दिन
खबर १०० नम्बरका बिहान ९:०० बजे र बेलुकी ६:०० बजे हरेक दिन
पिक आवर अन्य दिन बिहान ९:१५ - १०:५५ बजे , अपरान्ह ४:१५ - साँझ ५:५५ बजे र शुक्रबार दिउँसो २:१५ - ३:५५   शनिबार तथा सार्वजनिक बिदाका दिन प्रशारण नहुने
सुगम साथ बिहान   ११:१५ - ११:५५ बजे  शुक्रबार तथा शनिबार प्रशारण नहुने
मिक्स म्याक्स मध्यान्ह १२:१५ - १२:५५ बजे आईतबार, बिहिबार र शनिबार प्रशारण नहुने
१० लोक सुसेली दिउँसो १:१५ - १:५५ बजे शनिबार प्रशारण नहुने
११ दिवा खबर दिउँसो २:०० - २:३० बजे शुक्रबार, शनिबार प्रशारण नहुने

 

 ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट साप्ताहिक रुपमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरु:– 

क्र.स. कार्यक्रमको नाम बार समय कैफियत
तपाईको प्रश्न हाम्रो उत्तर आईतबार  १२:१५— १२:५५ बजे प्रत्येक साता
सुरक्षा डायरी  ,, ०७:३५— ०७:५५  बजे पुन:प्रशारण
ट्राफिक सेरोफेरो  ,, १९:३५—१९:५५ बजे पुनः प्रसारण
रेडियो नाटक ,, २०:०५-२०:३० बजे पुनः प्रसारण
जागरण सोमबार ०८:३० – ०९:०० बजे प्रत्येक साता
प्रहरी कार्यक्रम सोमवार १९:४५— २०:०० बजे प्रत्येक साता

सडक सरोकार

मंगलबार

०८:१०-०९:००  बजे

 

प्रत्येक साता

चालक सँग अन्तरंग

बुधबार

 

१९:३५— १९:५५ बजे

प्रत्येक साता

चालक सँग अन्तरंग

बिहीबार

०७:३५-०७:५५ बजे

पुन:प्रशारण

१० नागरिक सँग नेपाल प्रहरी बिहीबार १२:०५— १२:५५ बजे प्रत्येक साता
११ 

प्रहरी कार्यक्रम

बिहिबार

१९:४५– २०:०० बजे

प्रत्येक साता

१२ सिर्जनाका मन्च बिहिबार ०८:०५-०८:५५बजे पुन:प्रशारण
१३  ट्राफिक क्विज शुक्रबार १६:१५– १६:५५ बजे प्रत्येक साता
१४ सुरक्षा डायरी शुक्रबार १९:३५ – १९:५५ बजे प्रत्येक साता
१५ ट्राफिक सेरोफेरो शनिबार ०७:३५ – ०७:५५ बजे प्रत्येक साता
१६ सेलिब्रेटी शनिबार ०८:०५ – ०८:५५ बजे प्रत्येक साता
१७ गित रोजाईको सन्देश तपाईंको शनिबार ११:०५ - १२:०० बजे 

प्रत्येक साता

१८ रेडियो नाटक शनिबार १२:०५ - १३:०० बजे  प्रत्येक साता
१९  सिर्जनाका मन्च शनिबार १९:०५ - २०:०० बजे प्रत्येक साता

पाक्षीक रुपमा प्रसारण हुने कार्यक्रम:–

क्र.स. कार्यक्रमको नाम बार( पाक्षिक ) समय कैफियत
सडक सुरक्षा शुक्रबार ०८:०५-०८:३० बजे प्रत्यक पन्ध्र दिनमा
मेलम्ची प्रवाह शुक्रबार ०८:०५-०८:३० बजे प्रत्यक पन्ध्र दिनमा