ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोल : १०३
नेपा
EN

ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट दैनिक , साप्ताहिक,पाक्षिक र मासिक रुपमा प्रशारण हुने कार्यक्रमहरु

 

सिन

प्रसारण हुने समय

कार्यक्रमको नाम

जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारी

कैफियत

१.

०५:०० -५:३० बजे

राष्ट्रिय गान / भजनहरु

 रेडियो प्राविधिक

हरेक दिन

२..

०५:३०-०६:३० बजे

राष्ट्रिय गीत

 

 

३.

०६:३०-०७:००  बजे

बिहानी खबर

पहिलो सिफ्ट

सार्वजनिक विदा वाहेक

४.

०७:००-०७:१५

प्रहरी समाचार

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

५.

०७:०१५-०७:३०

प्रहरी तथा जनचेतना  गीत

रेडियो प्राविधिक

हरेक दिन

६.

०७:३०-०७:३५

ट्राफिक अपडेट

पहिलो सिफ्ट

हरक दिन

७.

०७:३५-८:००

प्रहरी तथा जनचेतना मुलक गीत

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

शनिबार वाहेक

८.

०८:००-०८:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

९.

०८:०५-०८:३० बजे

पुराना नेपाली फिल्मका गीत

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

कार्यक्रम नभएको दिन

१०.

०८:३०-०८:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

११.

०८:३५-०९:०० बजे

पुराना नेपाली फिल्मका गीत

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

कार्यक्रम नभएको दिन

१२.

    ०९:००-०९:०५ बजे

खबर १००नं.का

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

१३.

०९:१०-११:०० बजे

पिक आवर

पहिलो सिफ्ट

शनिबार र सार्वजनिक विदा वाहेक

१४.

११:००-११:१५ बजे

प्रहरी समाचार

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

१५.

११:१५-११:३० बजे

सुगम साथ

प्रकास रीश्मा थापा

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

१६.

११:३०-११:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

पहिलो सिफ्ट

हरेक दिन

१७.

११:३५-१२:०० बजे

सुगम साथ

 प्रकास रीश्मा थापा

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

१८.

१२:००-१२:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

बिहानको सिफ्टमा रहेका प्रकहरु

हरेक दिन

१९.

१२:०५-१२:३० बजे

मिक्समाक्स

दोस्रो सिफ्ट

आइतबार, बिहिबार  र शनिबार वाहेक

२०.

१२:३०-१२:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

२१.

१२:३५-१३:०० बजे

मिक्स माक्स

प्रसह मन कुमारी वाईवा

आइतबार, बिहिबार  र शनिबार वाहेक

२२.

१३:००-१३:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

२३.

१३:१०-१३:३० बजे

लोक सुसेली

प्रज सरोज कुँवर

शनिबार वाहेक

२४.

१३:३०-१३:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

२५.

१३:३५-१४:०० बजे

लोक सुसेली

प्रज सरोज कुँवर

शनिबार वाहेक

२६.

१४:०१-१४:३० बजे

दिवा खबर

दोस्रो सिफ्ट

शुक्रबार शनिबार र सार्वजनिक विदाको दिन बवाहेक

२७.

१४:३०-१५:०० बजे

हिन्दी चलचित्रका गीतहरु

रेडियो प्राविधिक

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

२८.

१५:००-१५:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

२९.

१५:०५-१५:३० बजे

नेपाली पप गीत

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

३०

१५:३०-१५:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

शुक्रबार वाहेक

३१.

१५:३५-१६:०० बजे

हिन्दी गीत

 रेडियो प्राविधिक

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

३२.

१६:००-१६:१५ बजे

प्रहरी समाचार

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

३३.

१६:१५-१८:०० बजे

पिक आवर

दोस्रो सिफ्ट

शुक्रबार शनिबार र सार्वजनिक विदाको दिन वाहेक

३४.

१८:००-१८:०५ बजे

खबर १००नं.का

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

३५.

१८:१०-१८:३०

ट्राफिक गीत

रेडियो प्राविधिक

हरेक दिन

३६.

१८:३०-१८:३५

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

३७.

१८:३५-१९:००

ट्राफिक गीत

रेडियो प्राविधिक

हरेक दिन

३८.

१९:००-१९:०५

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

३९

१९:०५-१९:३० बजे

लोक गीत

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

कार्यक्रम नभएको दिन

४०

१९:३०-१९:३५

ट्राफिक अपडेट

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

४१.

१९:३५-२०:०० बजे

लोक गीत

रेडियो प्राविधिक

कार्यक्रम नभएको दिन

४२.

२०:००-२०:१५

प्रहरी समाचार

दोस्रो सिफ्ट

हरेक दिन

४३.

२०:१५-२१:००

आधुनिक गीतहरु

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

आइतबार वाहेक

४४.

२१:००-२१:५५

पुराना हिन्दी गीतहरु

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

हरेक दिन

४५.

२२:००

रेडियो क्लोजिङ

रेडियो प्राविधिक/लाईब्रेरी

हरेक दिन

 

 

 

ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट साप्ताहिक रुपमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरु:–

आईतवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

निर्माण/प्रस्तोता

कैफियत

ट्राफिक संवाद

१२:१०१३:००

प्रज उमेश अवस्थी

प्रत्येक साता

ट्राफिक सेरोफेरो

 

१९:३५ १९:५५

प्रसह निरोज घिमिरे

पुन:प्रशारण

रेडियो नाटक

२०:०० बजेको प्रहरी समाचार पछी

प्रसह दिपक सुनार

पुन:प्रशारण

 

सोमवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

निर्माण/प्रस्तोता

कैफियत

हातेमालो

०८:०००८:३०

प्रसह सन्तोष सापकोटा

प्रत्येक साता

जागरण

०८:३००९:००

प्रज उमेश प्रसाद अवस्थी

प्रत्येक साता

प्रहरी कार्यक्रम

१९:४५२०:००

प्रप्रका जनसम्पर्क

प्रत्येक साता

 

मंगलवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

निर्माण/प्रस्तोता

कैफियत

सडक सरोकार

०८:०५०८:३०

प्रज उमेश प्रसाद अवस्थी

प्रत्येक साता

 

बुधवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

निर्माण/प्रस्तोता

कैफियत

स्वस्थ जीवन

०८:१०- १०:००

प्रसनि रमा लामा

नयाँ प्रसारण

भलाकुसारी

१९:००-२०:००

प्रज उमेश प्रसाद अवस्थी

पुन: प्रसारण

 

बिहिवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

निर्माण/प्रस्तोता

कैफियत

सिर्जना मञ्च

०८:०००९:००

प्रकास रीश्मा थापा

प्रत्येक साता

सुरक्षा डायरी

१२:१०१३:००

प्रसह संविधान श्रेष्ठ

प्रत्येक साता

प्रहरी कार्यक्रम

१९:४५२०:००

प्रप्रका जनसम्पर्क

प्रत्येक साता

 

शुक्रवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

निर्माण/प्रस्तोता

कैफियत

स्वस्थ जीवन

१९:१०—२०:००

प्रसनि रमा लामा

पुन:प्रसारण

ट्राफिक क्विज

१६:१०१७:००

प्रवह राजु पुन मगर

प्रत्येक साता

 

शनिवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

निर्माण/प्रस्तोता

कैफियत

ट्राफिक सेरोफेरो

०७:३५२०:००

प्रसह निरोज घिमिरे

प्रत्येक साता

 

गीत रोजाईको सन्देश तपाईको

११:१०१२:००

प्रवह राजु पुन मगर

प्रत्येक साता

रेडियो नाटक

१२:१० – १३:००

प्रसह दिपक सुनार

प्रत्येक साता

सिर्जना मञ्च

१९:१०२०:००

प्रकास रिश्मा थापा

पुन:प्रशारण

भलाकुसारी

०८:००-०९:००

प्रज उमेश प्रसाद अवस्थी

प्रत्येक साता

 

पाक्षिक कार्यक्रम

क्र.स.

कार्यक्रमको नाम

समय

प्रस्तोता

कैफियत

सडक सुरक्षा

०८:००- ०८:३०

प्रसह सन्तोष सापकाटो

प्रत्येक १५ दिनमा

ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट मासिक रुपमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरु:–

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

निर्माण/प्रस्तोता

कैफियत

मेलम्चि प्रवाह

०८:०५०८:३०

प्रसहसन्तोष सापकोटा

प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रवार